Behandelingsmethoden

     

Volume-gemoduleerte rotatie radiotherapie, VMAT (Rapid Arc®)

Met deze nieuwste bestralingstechniek kunnen tumoren in de directe omgeving van vitale organen zeker en efficiënt behandeld worden, zonder dat deze organen door een onnodig hoge stralingsdosis beschadigd worden. Tijdens de relatief korte rotatietijd van het bestralingstoestel om de patiënt, past het stralingsveld zich voortdurend aan, aan de vorm van de tumor. Zo wordt de stralingsdosis aan het doelvolumen aangepast en het omliggende weefsel optimaal gespaard. De daarbij behorende korte behandelingstijd komt ook hier de patiënt ten goede, aangezien deze vaak door pijn niet lang kan blijven liggen.


Intensiteit gemoduleerde radiotherapie (IMRT)

IMRT is een verfijning van de 3D conforme bestralingstherapie. Met deze geavanceerde technologie kunnen loodlamellen (MLC) ook tijdens de bestraling in en uit de stralingsbundel worden geschoven. Hiermee wordt de intensiteit van de bundel binnen het bestralingsgebied aangepast. Het is hierdoor mogelijk dat er bijzonder hoge stralingsintensiteiten kunnen worden bereikt. De voordelen van deze techniek zijn vooral gunstig voor bestraling van de prostaat, aangezien stralingsgevoelige organen, zoals darm en blaas, in grote mate gespaard kunnen worden. Daarnaast is deze IMRT techniek ook erg efficiënt voor de behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied.


Stereotactische radiotherapie (SBRT)

Stereotactische behandelingen zijn hoge precisie-bestralingen, waarmee doormiddel van één enkele of door middel van weinig bestralingen, tumoren volledig vernietigd kunnen worden. Voor deze zeer intensieve bestralingstechniek zijn bijzondere immobilisatie maatregelen nodig. Deze behandeling wordt in Nordhorn aangeboden. Wij voeren stereotactische radiotherapie uit in het lichaam, bijv. lever en long. De bestralingen van de long worden als beeld gestuurde therapie en ademhalings- getriggerd (IGRT) doorgevoerd.


Afbeeldings gestuurde radiotherapie (IGRT)

Een andere innovatieve techniek die wij aanbieden in onze praktijk is de “Image Guided Radiotherapie” (IGRT); hierbij wordt gedurende de bestraling een 3D beeld (met behulp van de zogenoemde Cone Beam CT) gereconstrueerd, waardoor de precisie van het bestralingsveld geverifieerd wordt. Door deze methode wordt een nog hogere precisie bereikt van de bestraling en kan het aantal bijwerkingen ingrijpend gereduceerd worden. Gelijktijdig wordt het behandelingseffect verbeterd. Met name bij de bestraling van prostaat-tumoren biedt deze methode grote voordelen. Voorafgaand aan de bestraling worden 3 “markers” geïmplanteerd in de prostaat, die tijdens de behandeling door beeldvormende technieken automatisch gedetecteerd en geanalyseerd worden. Hierdoor worden kleinste afwijkingen (1-3mm) direct gecorrigeerd.


Ademhalings Gestuurde radiotherapie (Gating)

Een andere succesvolle radiotherapie in het gebied van door ademhaling bewegende tumoren (longtumoren), wat een hoge trefzekerheid tijdens de behandeling voorop stelt. Door het detecteren van de beweging van de tumor tijdens de ademhaling, wordt er op het gebied van de planning en de behandeling dankzij nieuwste technologie een nagenoeg complete detectie van bewegende tumoren mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt door een bestraling bij maximale inspiratie (inademing) bij vrouwelijke patiënten , die vanwege borstkanker hart beschadigende chemotherapieën gekregen hebben, een hart besparende radiotherapie (bij een tumor van de linker borst) mogelijk. En niets wordt aan het toeval overgelaten: mocht de patiënt tijdens de bestraling bijvoorbeeld hoesten, wordt de behandeling direct automatisch onderbroken en aansluitend, na het bereiken van de normale ademhaling, weer voortgezet.


3D conforme radiotherapie

De conforme radiotherapie is een moderne behandeling waarbij het tumorgebied nauwkeurig bestraald wordt, met een zo optimaal mogelijke bescherming van de omliggende weefsels. Dit wordt bereikt middels een computer tomografische scan (CT scan), die met dezelfde positionering als tijdens de bestraling wordt uitgevoerd – een CT scan is een beeldvormende techniek waarbij er dwarsdoorsnedes van het lichaam van de patiënt worden weergegeven als afbeelding. Op deze afbeeldingen wordt zowel het bestralingsgebied als de te beschermende omliggende weefsels ingetekend door de arts. Met behulp van deze intekeningen en een planningssoftware wordt de best mogelijke indeling van de bestralingsvelden berekent en hiermee een zo efficiënt- en gelijktijdig zo besparend mogelijke behandeling gerealiseerd.


Brachytherapie (lokale radiotherapie) met behulp van de “Afterloading-methode”

Bij de Afterloading (reload) techniek gaat het om een speciale radiotherapie-methode. Bij deze techniek wordt een hol buisje in het te bestralende lichaamsdeel ingebracht en de radioactieve bron in de bestralingslocatie geschoven. Na de bestraling wordt de radioactieve bron weer in het apparaat terug geschoven. De Afterloading techniek zorgt ervoor dat er bestraling van tumoren, bijv. gynaecologische tumoren zoals baarmoeder en baarmoederhalskanker, mogelijk is met een geringe belasting van het omliggende weefsel. Daardoor kunnen hoge stralingsdosi worden bereikt met relatief weinig bijwerkingen.


Brachytherapie voor prostaatkanker, behandeling met radioactieve zaadjes

Bij deze methode worden meerdere kleine korrels (zaden), bestaande uit radioactief jodide, in de prostaat geïmplanteerd. Hierdoor wordt de prostaat met een enorm hoge therapeutische stralingsdosis behandeld. De stralingsbelasting voor de omliggende organen, zoals rectum en blaas, blijft hierdoor relatief laag. Deze vorm van radiotherapie wordt aangeboden door coöperatie met de afdelingen urologie en kinder-urologie van het St. Bonifatius ziekenhuis in Lingen.


Soft x – ray therapie

De keuze van behandeling bij oppervlakkige huidtumoren. Door toepassing van laagenergetische röntgenstraling wordt een effectieve therapie van de oppervlakkige huidtumoren bereikt, zonder daarbij de dieperliggende weefsels te belasten.