Behandelingstraject

Een bestraling is verdeeld in afzonderlijke fasen.

Wij bieden competente en professionele ondersteuning in elke fase.

 vorig

 

1. Voorlichtingsgesprek

Het voorlichtingsgesprek met uw radiotherapeut is het eerste onderdeel in onze praktijk waar u mee te maken krijgt. Belangrijk is voor ons, dat alle beschikbare voorlopige bevindingen (röntgenafbeeldingen, operatie- en ook pathologieberichten etc.) voorliggen. Alleen dan is het mogelijk, een volledig ziektebeeld van uw aandoening te verkrijgen en zo een zo optimaal mogelijk behandelingsplan voor u op te stellen. Wij zullen proberen, doormiddel van een gedetailleerd gesprek, het doel van de behandeling, de mogelijk te verwachten bijwerkingen en de duur van de behandeling nader te verklaren en al u mogelijke vragen in detail te beantwoorden. Ondanks dit gesprek kan het mogelijk zijn dat u na het gesprek toch nog vragen te binnen schieten. Schrijf in dit geval uw vragen gerust op; uw vragen kunnen ieder moment met uw arts nog besproken worden. Het voorlichtingsgesprek zal in de regel tussen de 30 en 60 minuten duren. Aansluitend worden de data voor afspraken, die ter voorbereiding van de bestraling nodig zijn, met u overeengekomen.

 

2. Individuele bestralingsplanning

Om in de tumor een zo hoog mogelijke stralingsdosis te verkrijgen en daarbij het omliggende gezonde weefsel zo goed mogelijk te besparen, zijn zorgvuldige voorbereidingen nodig. Om het bestralingsvolume vast te stellen wordt als eerste de voor u geschikte positionering vastgesteld om vervolgens aansluitend een plannings CT-scan uit te voeren. Ter oriëntering worden op de huid markeringen met kleurstiften of zelfklevende markers aangebracht. Afhankelijke van de soort pathologie (ziekte) duurt deze voorbereiding 30 tot 60 minuten. Belangrijk is vooral dat u zo rustig en ontspannenst mogelijk ligt. Aan hand van de hierbij verkregen afbeeldingen van uw lichaam, wordt met behulp van complexe computer software een bestralingsplan opgesteld, die de best mogelijke bestralingspatronen in uw lichaam weergeeft. Hierdoor is het mogelijk, een specifieke regio in het lichaam met hoge stralingsdosis te behandelen en gelijktijdig het gezonde omliggende weefsel zo maximaal mogelijk te besparen. Deze planningsperiode neemt ongeveer 1-3 dagen in beslag.

 

3. Simulatie

Hier worden de van te voren berekende/geplande stralingsintree locaties op uw huid getekend en de verschillende stralingsrichtingen (de zogenoemde bestralingsvelden) door röntgenopnamen gedocumenteerd. De tijd die hiervoor nodig is zal ook ongeveer 30 tot 60 minuten bedragen. Hierna is alles voorbereid en kan de eerste behandeling starten.

 

4. Begininstelling

Op de eerste bestralings dag worden alle parameters opnieuw precies gecontroleerd en voor begin van de behandeling nogmaals controle opnames gemaakt. Als alles met de geplande data overeenstemt wordt met de bestraling gestart. Voor deze dag moet u ca. 30 minuten inplannen. Nadat de bestraling is doorgevoerd ontvangt u van ons een afspraakkalender voor de gehele bestralingsperiode.

 

5. De dagelijkse bestraling

De bestraling duurt tussen de 10 en 15 minuten. Wij proberen rekening te houden met uw afspraak wensen voor de bestralingsperiode. Een bestralingsperiode duurt 2-8 weken (de precieze duur zult u tijdens het voorlichtingsgesprek te horen krijgen van uw behandelend arts). Gedurende de behandeling wordt u, bij verdraagzaamheid, 1x per week door uw arts onderzocht (de zogenaamde wekelijkse controle). Bij noodzaak staan wij u bij tussentijdse opgetredende klachten en vragen op elk gewenst moment ter beschikking.
Op de laatste behandelings dag vindt een uitgebreid afsluitend onderzoek bij uw arts plaats. Naast adviezen wat betreft gedrag na de behandeling, wordt meestal ook een controle afspraak ter controle van eventuele later optredende bijwerkingen afgesproken